HEC Services II, s.r.o.
Plynárenská 7/A
Bratislava 821 09

Dokumenty a cenníky

Cenník dodávka

Dátum
Názov dokumentu
2023
2022
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie URSO 0056/2022/E

2021
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie URSO 0041/2021/E

2020
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie URSO 0049/2020/E

2019
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie URSO 0057/2019/E

2018
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie URSO 0205/2018/E

2017
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0216/2017/E

2017
Cenník dodávky elektrickej energie malým podnikom

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0079/2017/E

Cenník distribúcia

Dátum
Názov dokumentu
2023
Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0019/2023/E-PR

Štandardy kvality

Dátum
Názov dokumentu

Povolenie na podnikanie

Dátum
Názov dokumentu
2023
Povolenie na podnikanie č. 2016E 0646 - 2.zmena

Poznámka: Rozhodnutie ÚRSO 0072/2023/E-PE

Prevádzkový poriadok

Dátum
Názov dokumentu
2023
Rozhodnutie

Poznámka: Zrušenie schválenia prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy

2023
Oznámenie

Poznámka: Prevzatie vzorového prevádzkového poriadku

2022
Prevádzkový poriadok

Poznámka: december 2022

2022
Prevádzkový poriadok

Poznámka: máj 2022

Obchodné a technické podmienky

Dátum
Názov dokumentu
2022
Technické podmienky

Poznámka: Platné od 1.7.2022

Ostatné informácie

Dátum
Názov dokumentu

Zmluvy

Dátum
Názov dokumentu

Evidencia čerpania pre lokálne zdroje v MDS

Dátum
Názov dokumentu